Poklon kartica Arena Centra i Arena Parka

Poklon kartice izdaju se u kunama. Jednom kad euro postane službena valuta u Republici Hrvatskoj, prema trenutnim projekcijama počevši s 1. siječnja 2023., svi preostali apoeni na karticama biti će automatski konvertirani iz kuna u eure temeljem fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 1 euro = 7,53450 kuna, sukladno zakonu.

Zašto je Poklon kartica Arena Centra i Arena Parka idealan poklon? 

  • Kartica je iskoristiva u više od 140 trgovina Arena Centra i Arena Parka!
  • Kartica se može kupiti na Info pultu Arena Centru – za gotovinu i bez dodatne naknade
  • Kartica se može kupiti u iznosima od 50, 100, 200, 500 i 1.000 kuna, a što odgovara protuvrijednosti od 6.63, 13.27, 25.54, 66.36, 132,27 eura*
  • Kartice su prijatelji prirode jer su su izrađene od biorazgradivog materijala!

Djelatnice info pulta koriste pauzu u razdoblju: 12:00 – 12:30 i 19:00 – 19:30. Molimo Vas za razumijevanje jer u navedenom periodu nije moguća kupnja i preuzimanje poklon kartica.

Prilikom kupnje većeg broja poklon kartica potrebno je određeno vrijeme da se one aktiviraju i preuzmu, stoga Vas molimo za razumijevanje.

  • Fizičke osobe mogu kupiti poklon kartice u gotovinskom iznosu do 5.000 kuna, a što odgovara protuvrijednosti od 663.61 eura*.
  • Pravne osobe mogu kupiti poklon kartice u gotovinskom iznosu do 5.000 kun, a što odgovara protuvrijednosti od 663.61 eura*.

*Preračunato temeljem fiksnog tečaja konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.

Opća načela korištenje Poklon kartice Arena Centra i Arena Parka


Izdavanje Poklon kartica Arena Centra i Arena Parka za poslovne subjekte

Poklon karticu za poslovne subjekte možete naručiti:


Trgovine u kojima se poklon kartica može koristiti

Popis trgovina