w HR EN

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „7 dana darivanja!“

Uvjeti i pravila nagradnog natječaja „7 dana darivanja!“

Članak 1.

PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj priređuje i organizira: ARENA CENTER ZAGREB d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10020 Zagreb, Hrvatska, sudski registar MBS: 080572329, OIB: 83997642580; u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2.

SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije proizvoda i usluga Organizatora te nagrađivanja lojalnosti pratitelja na društvenim mrežama.

Članak 3.

VRIJEME TRAJANJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od 15.05.2021. do 25.05.2021. do 23:59.

Članak 4.

FOND NAGRADA

Fond nagrada nagradnog natječaja sastoji seod dobara koja se ne mogu zamijeniti za novac niti za neke druge proizvode.

Nagrade su poklon bonovi zakupaca Arena Parka, koje dobitnici preuzimaju u prostoru zakupca za kojega su osvojili nagradu a u dogovoru s Organizatorom, i to redom po datumu objave nagradnog natječaja u kojem se dijela ta nagrada:

15.05.2021. poklon bon od 500 kn poklanja Extra Sports, Sport Vision d.o.o.

16.05.2021. poklon bon od 300 kn poklanja PittaRosso, PittaRosso East d.o.o.

17.05.2021. pet poklon bonova od 500 kn poklanja Jysk, Jysk d.o.o.

18.05.2021. poklon paket od 400 kn poklanja Bubamara, Bubamara sve za djecu d.o.o.

19.05.2021. četiri poklon bona od 100 kn poklanja Pepco, PEPCO Croatia d.o.o.

20.05.2021. dva poklon bona od 200 kn poklanja Kik, Plasman grupa d.o.o.

21.05.2021. Deuter putnu torbu poklanja Intersport Outlet, Intersport H d.o.o.

 

Članak 5.

PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su fanovi službene Facebook stranice Organizatora (https://www.facebook.com/arenaparkzagreb ).

U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatorasa svojom užom obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6.

KONCEPT NAGRADNOG NATJEČAJA

U nagradnom natječaju nagrađujemo osobu/osobe (ovisno o broju nagrada koje se dijele taj dan) koja ispod Facebook objave označi/e osobu i napiše/u odgovor prema uputama u objavi.

 

Opis nagradnog natječaja:

Ispod objave nagradnog natječaja na službenoj Facebook stranici Arena Park potrebno je označiti osobu sukladno zahtjevima u objavi te odgovoriti na pitanje iz objave. Za sve odgovore, iz svih krugova, natjecatelji imaju vremena odgovarati do 25.5.2021. 23:59.

Svi će se odgovori administrirati, te će Administrator na stranici ukloniti sve odgovore za koje procijeni da:

 • su uvredljiv, uznemirujući, prijeteći sadržaj ili na bilo koji način krše prava drugih korisnika, Administratora ili Organizatora kao pravne osobe (kao što su prava na privatnost i slobodu izražavanja);
 • su kleveta, dovode u zabludu, nepristojan, uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji prikazuje nasilje;
 • sadrže govor mržnje u vezi rasne, spolne, vjerske i političke ili etničke pripadnosti, ili vrijeđaju neke osobe;
 • su lažne, krive, obmanjujuće ili nezakonite;
 • su sarkastične ili namjerno ometaju raspravu;
 • krše autorska prava ili intelektualno vlasništvo;
 • spadaju u kategoriju sadržaja neželjene pošte (spam);
 • sadrže ili prenose datoteke s virusima ili programe koji mogu poremetiti rad programa / PC-a korisnika;
 • su komercijalne naravi koja nije u skladu s brandom Organizatora ili promoviraju donacije;
 • sadrže linkove za preusmjeravanje korisnika na drugu web stranicu koja nije povezana s administratorom ili Organizatorom;
 • sadrže pogrešne informacije o izvoru objave

Po završetku nagradnog natječaja, organizator će u novom postu objaviti dobitnike 28.5.2021. tijekom dana.

 

Članak 7.

OSTVARIVANJE PRAVA NA NAGRADU

Jedan Sudionik može osvojiti samo jednu nagradu tijekom trajanja ovog natječaja.

Dobitnik je dužan u roku navedenom u članku 10. preuzeti nagradu. U slučaju da dobitnik Organizatoru ne pošalje potrebne podatke u svrhu slanja nagrada ili odbije preuzeti poslanu nagradu, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće dodijeliti.

Ispunjavanjem uvjeta sudjelovanja u kreativnom natječaju sudionici prihvaćaju pravila i obveze iz ovih Pravila. U slučaju da Organizator ocijeni i dokaže da sudionik nije poštovao Pravila nagradnog natječaja, ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati sve obveze prema sudioniku.

Članak 8.

ODABIR DOBITNIKA

Odabir dobitnika bit će organiziran po završetku natječaja (26. i 27.05.2021.).

Odabir dobitnikavrši tročlana komisija sastavljena Matee Svetličić, Ane Lokner i Marije Vulić. Žiri će odabrati najzanimljiviji komentar.

Članak 9.

OBJAVA REZULTATA NAGRADNOG NATJEČAJA

Dobitnik Nagradnog natječaja bit će objavljen na službenoj Facebook stranici Arena Parka u novoj objavi 28.05.2021. do kraja dana.

Članak 10.

PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnik nagrade će biti obaviješten putem DM (direktne poruke na društvenoj mreži), o lokaciji preuzimanja nagrade.

Prilikom uručivanja nagrade, dobitnik nagrade će potpisati potvrdu o preuzimanju.

Ukoliko dobitnik nagrade ne preuzme nagradu u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu, kao i u slučaju dostave pogrešnih ili nepostojećih podataka Organizatoru, smatra se da je dobitnik odustao od nagrade i sudjelovanja na natječaju.

Predajom nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitniku.

Članak 11.

UPOTREBA PODATAKA O SUDIONIKU

Ostavljanjem svojih osobnih podataka i sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj obrade nad osobnim podacima može koristiti i procesuirati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Svi sudionici u ovom nagradnom natječaju suglasni su da, u slučaju dobitka nagrade, Organizator ima pravo objaviti i koristiti njihovo ime, prezime, adresu i sliku bez naknade, u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu tijekom 60 dana od dana završetka ovog nagradnog natječaja.

Organizator će podatke prikupljati na savjestan, pošten i zakonit način.

Prije, ili tijekom prikupljanja osobnih podataka, Organizator će poduzeti razumne korake kako bi natjecatelji znali koji organizacijski dio Organizatora prikuplja osobne podatke, te u koju svrhu su takvi osobni podaci potrebni i na koji način se koriste.

U slučaju da se natjecatelj ne slaže sa prikupljanjem bilo kojih osobnih podataka, u bilo koje svrhe osim za potrebe ovog natječaja, može se o tome pismeno očitovati kako bi Organizator u svojoj evidenciji osobnih podataka mogao zabraniti njihovo daljnje korištenje (osim za potrebe natjecanja) na adresu Arena Centar Zagreb d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10020 Zagreb ili na e-mail adresu: zastita.podataka@nepirockcastle.com.

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno.

Članak 12.

UVJETI KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA U MARKETINŠKE SVRHE

Organizator kao Voditelj obrade nad osobnim podatcima pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i zaštiti privatnosti u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom, a sve u skladu s obvezama koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) i drugih važećih zakona vezanih uz zaštitu osobnih podataka.

Osobni podatci korisnika čuvaju se u skladu s internim standardima sigurnosti i štite se od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene te gubitka. Organizator kontinuirano provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode korisnika.

Članak 13.

IZVANREDNI PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti, prije proteka vremena trajanja navedenog u čl. 3, jedino u slučaju više sile.

Članak 14.

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

 

 

Podijeli